خانه / دسته بندی موضوعی / ازدواج / دانلود مجموعه سخنرانی های تصویری دکتر مجد (ویژه)

دانلود مجموعه سخنرانی های تصویری دکتر مجد (ویژه)

631919651368179501drmajdspeech

و اینبار سایت دانلود برای موفقیت برای شما 16 سمینار دکتر مجد را برای شما آماده کرده است.

دکتر میر محمد ولی مجد تیموری (دکتر مجد) روانپزشک نامی ایران می باشد که آموزش ها و سخنرانی های ایشان در مورد بهداشت روانی، ازدواج، روان درمانی، روابط اجتماعی، مسائل و مشکلات جنسی و … مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

لیست سخنرانی ها در پایین آورده شده است. بر روی سخنرانی مورد نظر کلیک کنید تا لینک های دانلود را ببینید.

مجموعه سخنرانی های تصویری دکتر مجد

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع وسواس

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع وسواس

دانلود با لینک مستقیم – 470 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی رنگها

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی رنگها

روانشناسی رنگها

دانلود با لینک مستقیم – 221 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اعتمادبنفس

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اعتمادبنفس

اعتمادبنفس

دانلود با لینک مستقیم – 571 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع دوست داشتن و عشق ورزیدن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع دوست داشتن و عشق ورزیدن

دوست داشتن و عشق ورزیدن

دانلود با لینک مستقیم – 440 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی

ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی

دانلود با لینک مستقیم – 503 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اضطراب

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اضطراب

دانلود با لینک مستقیم – 406 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج مجدد

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج مجدد

دانلود با لینک مستقیم – 298 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج ایده آل یا آیین بهتر زیستن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج ایده آل یا آیین بهتر زیستن

دانلود با لینک مستقیم – 226 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع مرد و زن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع مرد و زن

بخش اول – 420 مگابایت          بخش دوم – 480 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ناکامی و شکست

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ناکامی و شکست

ناکامی و شکست

دانلود با لینک مستقیم – 261 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع رابطه و تداوم آن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع رابطه و تداوم آن

رابطه و تداوم آن

دانلود با لینک مستقیم – 398 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی چهره

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی چهره

روانشناسی چهره ،خط و امضاء

دانلود با لینک مستقیم – 257 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی

افسردگی

دانلود با لینک مستقیم – 408 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج

پارت اول – 588 مگابایت 

پارت دوم – 489 مگابایت

پارت سوم – 442 مگابایت

پارت چهارم – 400 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد - خانواده و هویت جنسی و مسائل زناشویی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد - خانواده و هویت جنسی و مسائل زناشویی

خانواده و هویت جنسی و مسائل زناشویی

دانلود با لینک مستقیم – 45 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع نقش ژنتیک و محیط خانه

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع نقش ژنتیک و محیط خانه

نقش ژنتیک و محیط خانه

دانلود با لینک مستقیم – 120 مگابایت

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

توجه ! دوست عزیز برای دانلود تمامی مطالب سایت باید ابتدا عضو شوید و سپس نسبت به تهیه اکانت ویژه اقدام نمایید.
 مطالب این سایت چندین میلیون تومان ارزش دارد. شما با پرداخت کمتر از 8 هزار تومان میتوانید به تمامی مطالب دسترسی داشته باشید.

درباره مدیر سایت

درود بر شما. تیم دانلود برای موفقیت سعی کرده است بهترین مطالب را برای شما جمع آوری کند. باور ما بر این است که شما هم مثل میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان می تونید با بهره گیری و عمل دقیق به مطالب جمع آوری شده در این سایت به راز موفقیت، ثروت و آرامش دست پیدا کنید!

حتما ببینید

دانلود کتاب چهار میثاق اثر دون میگوئل روئیز + کتاب صوتی

چهار میثاق: اثری برای دیگر گونه زیستن صدایی جادویی تو را احاطه می‌کند و پس …

20 نظرات

 1. سلام اکانت خریداری کردم تاییدیه خرید به ایمیلم ارسال شد اما بازهم نمیتونم چیزی دانلود کنم یوزرنیم وپسورد میخواد

  • سلام دوست عزیز. اکانت شما ویژه بود و مشکلی ندارد. ما پسورد را برایتان عوض کردیم و به ایمیلتان فرستادیم.
   موفق باشید

 2. سلام مجموعه آثار دكتر مجد و خريدم چند روز طول ميكشه به دستم برسه؟

 3. سلام از دكتر مجد مجموعه ديگه اي نداريد؟
  چجوري ميتونم به غير از سايت باهاتون در ارتباط باشم ، تلفن نداريد؟

 4. سلام. ممنون از شما بابت تهیه این مجموعه، البته اگه یکی از آموزشهای دکتر مجد رو بصورت رایگان میذاشتید خیلی عالی میشد.

 5. سلام.
  من یوزر خریدم.هزینه پرداخت کردم.وارد میشه دانلود میکنه ولی بعد چند ثانیه خطای دانلود میده.
  به خاطر این حساب بسته سیم کارت گرفتم دو روز دیگه تموم میشه

  لطفا راهنمایی کنید

 6. سلام من فایل رو دانلود کردم ولی باز نمیشه
  باید چیکارکنم
  و دقیقا چه نرم افزاری رو دانلود کنم باز بشه
  ایا باید از بازار بگیرم یا نه

  • درود. فایل های بصورت rar شده قرار گرفته است. از نرم افزار استخراخ فایل های فشرده استفاده نمایید.
   برای دانلود هم می توانید از نرم افزار مدیریت دانلود استفاده نمایید.
   موفق باشید

 7. با تشکر از مطالب مفید شما

 8. سلام. ببخشید من از برنامه مدیریت دانلود استفاده میکنم. ولی هر فایلی رو باید دو بار دانلود کنم تا موفق بشم!
  بار اول کامل دانلود میشه ولی لحظه ی آخر خطا میزنه و قطع میشه، و بار دوم دانلود میکنه!!!
  به نظر شما چرا اینجوره؟؟؟
  با تشکر

  • سلام دوست عزیز
   بنده از دو سیستم تست کردم و مشکلی دیده نشد. می تونه از IP باشه (مودم رو ریست کنید.)
   اگر مشکل برطرف نشد فردا مجددا تلاش کنید.
   موفق باشید

 9. سلام من فایلارو دانلود کردم به حالت زیپ هستن حالا میخام فایلو باز کنم ازم رمز میخاد چیکار کنم؟ میشه راهنماییم کنید

  • سلام دوست عزیز
   فایل ها رمز ندارند. اگر فایل خاصی رمز داشت رمز زیر را تست کنید.
   استفاده از نرم افزار winrar در سیستم عامل ویندوز توصیه می شود.
   موفق باشید

   www.dl4success.com

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *